Category Archives: Uncategorized

HỘI CHÂM CỨU THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG PHỐI HỢP BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THAM DỰ HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ TẠI THÁI LAN

Ngày 16-19/11/2023 vừa qua, Bs.CKI. Nguyễn Tiến Hùng – Phó Chủ tịch Hội châm cứu thành phố Đà Nẵng cùng Ths.Bs. Trương Công Kiều – Chánh Văn phòng Hội châm cứu thành phố Đà Nẵng tham dự Hội nghị chuyên đề về châm cứu do Liên hiệp hội châm cứu thế giới và Hội châm […]

Da Nang Acupuncture Association is honored to participate in the international conference “WFAS 2023 International Conference on Acupuncture-Moxibustion” held in Bangkok, Thailand.

We are deeply honored to announce the active participation and recognition of the Danang Acupuncture Association at the esteemed “WFAS 2023 International Conference on Acupuncture-Moxibustion.” This significant event showcased our commitment to excellence in the field of acupuncture, with the distinguished presence of our representatives, Dr. Nguyen Van Dung and Dr. Nguyen Tien Hung. Being […]

Hội Châm cứu Đà Nẵng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 30-6, Hội Châm cứu TP Đà Nẵng (CCTP) tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội CCTP khóa III nhiệm kỳ 2023-2028. Ra mắt BCH Hội CCTP nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ qua, Hội CCTP đã thực hiện hiện đại hóa, xã hội hóa khám chữa bệnh (KCB) với phương pháp châm cứu […]